Det här är Dominica
-Resa hit
-Bo och äta
-Se och göra
-Fakta om Dominica
-Kalinago, urfolket
-Litteratur

Det här är SWEDOM
-Styrelsen
-Stadgar
-Möten
-Förmåner
-Medlemstidning
-Bli medlem

Reseberättelser

Länkar

Gästbok

<Kontakta webmaster>
per.brydolf@kalvudden.se

   
Senast uppdaterad 2012-06-29 
 

 

Det här är SWEDOM

SWEDOM är en förening som bildades formellt 1996. Detta som ett resultat av ett intresse som växt fram genom att allt fler svenskar funnit vägen till Dominica.
2010 var vi 112 medlemmar

SWEDOM verkar som en partipolitiskt obunden vänskapsförening i Sverige och i Dominica och har som syfte att underlätta och utveckla vänskapliga kontakter och utbyte mellan Dominica och Sverige genom insatser speciellt inom kultur, utbildning, turism, idrott, jordbruk och handel.

Medlemskap i SWEDOM står öppet för alla som vill utveckla vänskapliga kontakter, mellan Dominica och Sverige, i överensstämmelse med föreningens syfte. Så inleds SWEDOM:s stadgar.

Vi har medlemmar i hela landet och ett fåtal utanför Sveriges gränser. Som medlem kan du komma i kontakt med ett 100-tal andra medlemmar som alla har något att berätta om Dominica. Det kan vara om nyligen gjorda resor till Dominica eller gamla kontakter med Dominica från 60-talet.

Den viktigaste uppgiften för SWEDOM har hittills varit att informera intresserade resenärer om Dominica. Vi har uppskattningsvis kontakt med närmare 100 personer årligen som reser eller vill resa till Dominica. Turismen och i synnerhet Eco-turism är viktig för Dominica. Denna vackra och relativt orörda ö, som under alltför lång tid varit beroende av bananodling söker nu andra inkomstkällor sedan konkurensen inom bananbranschen blivit alltför hård för små bergiga odlingar.

Men det finns andra områden där SWEDOM medverkar, t ex att förmedla kontakter för studier, musik , transporter och vi har även möjlighet att starta projekt inom ramen för Forum Syd.

Klicka här för att läsa hela Swedom:s historia

 


Våra ekonomiska bidrag till Dominica

Under åren 2005-2010 har vi tagit emot bidrag på
sammalagt 45.833 SEK.
Av dessa har vi delat ut 43.283 SEK fram tom.

Bidragen har vi använt så här:
-2005
  Pedagogiskt mtr till förskolor
-2006
  Pedagogiskt mtr till förskolor
-2008
  Dator till ett bibliotek
  Böcker till bibliotek
  Pedagogiskt mtr till förskolor
-2009
  Utflykt med Caribbarnen arrangerad av
  Bo Hallberg
-2010
  Dator till förskola
  Färgskrivare till förskola
  Förbrukningsmaterial till dator
  Pedagogiskt mtr till förskola
-2011
  Dator till biblioteket
  Pedagogiskt mtr till förskola

Resterande pengar samt eventuellt
inkomna bidrag under 2011 kommer
ordföranden tillsammans med kassören
att förmedla under 2012